جلسه هم اندیشی تیم مدیریت اورژانس استان یزد با تیم مدیریت مرکز اورژانس فارس در شیراز


دکتر احمد دهقان رئیس مرکز اورژانس استان یزد به همراه هیاتی با حضور در مرکز اورژانس فارس و دیدار با دکتر مرادیان رئیس اورژانس فارس، راههای همکاری بیشتر را با این مرکز مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فارس دکتر محمدجواد مرادیان در این خصوص گفت: این دیدار در جهت بررسی راههای همکاری و هماهنگی بیشتر دو مرکز در مورد پاسخ به حوادث در مرز مشترک دو استان بوده است

دکتر محمدجواد مرادیان همچنین گفت: در این جلسه هم اندیشی، هماهنگی های لازم برای برگزاری تمرین ها و مانورهای مشترک نیز مورد بررسی قرار گرفت

در انتها دکتر احمد دهقان رئیس اورژانس استان یزد و هیات همراه از بخش های مختلف اورژانس فارس بازدید نمودند.