ضرورت مراقبت از پاها در بیماران دیابتی


بیماری دیابت سبب تنگ شدن و سفت شدن جدار عروق خونی شده و در نتیجه خون رسانی به بافت ها دچار اختلال می شود. پا اندامی است که در دورترین نقطه بدن نسبت به قلب قرار دارد لذا بیشترین میزان آسیب را در اثر اختلال گردش خون می بیند. به دلیل اختلال در عصب رسانی به پاها، پای افراد دیابتی حس کمتری دارند به گونه ای که ممکن است به دنبال ایجاد بریدگی، بروز زخم در پا و یا حتی ورود سوزن به آن را متوجه نشوند و از طرفی دیگر اختلال در خونرسانی به این عضو باعث می شود که در صورت بروز زخم ترمیم آن نیز به کندی صورت بگیرد.

چگونه مراقب پاهای خود باشید:

*روزانه پاهای خود را از نظر وجود تاول، بریدگی، خراشیدگی یا ضایعات بین انگشتان بررسی کنید.

*روزانه پاهای خود را با آب ولرم شسته و با حوله نرم خشک نمایید(به خصوص بین انگشتان).

*در صورت خشکی پوست پاها، بعد از شست و شو و خشک کردن پاها از کرم یا روغن مرطوب کننده استفاده کنید و از استفاده کردن این مواد بین انگشتان خودداری کنید.

*ناخن های خود را بعد از استحمام به صورت یک خط صاف کوتاه کنید تا از فرو رفتن گوشه ی ناخن در پوست جلوگیری شود.

*از راه رفتن با پای برهنه خودداری کنید.

*پاها را برای مدت طولانی در آب قرار ندهید.

*از کیسه ی آب گرم برای گرم کردن پاها استفاده نکنید.

*در صورت سردی پاها جوراب بپوشید و پاها را در معرض حرارت مستقیم آتش یا بخاری قرار ندهید.

*بدون جوراب کفش نپوشید و از صندل هایی که بین انگشتان حلقه دارند استفاده نکنید