اورژانس سرمازدگی و سرماگزیدگی و درمان آنها


آسیب های ناشی از یخ زدگی:

بیشتر آسیب های ناشی از سرما در قسمت های برهنه و بدون لباس بدن مانند:صورت یا انگشتان دست و پا رخ می دهد.هر گاه دمای هوا پایین تر از دمای یخ زدن(صفر درجه سیلسیوس)باشد آسیب های سرما و یخ زدگی رخ میدهد.یخ زدگی مربوط به پوست را سرمازدگی می گویند و یخ زدگی که به اعماق پوست و عضله آسیب زده باشد را سرماگزیدگی می گویند.

سرمازدگی ناشی از یخ زدن آب روی پوست است که در نتیجه ی آن پوست متورم می شود.هرچند این نوع یخ زدگی دردناک و قرمزاست اما پس از گرم شدن اثری از آن ببه جای نمی ماند.البته سرمازدگی مکرردر یک نقطه ممکن است باعث ایجاد پوست خشک شودوپوست ترک بخورد و حساس شود.تشخیص بین سرمازدگی و سرماگزیدگی مشکل است.سرمازدگی نیز ممکن است خطرناک باشد،زیرا ممکن است اولین علامت یک سرماگزیدگی در حال پیشرفت باشد.برای درمان سرمازدگی:

۱٫باگذاشتن قسمت گرم بدن در مجاورت ناحیه ی سرمازده به آرامی آن را گرم کنید(دست برهنه را زیر بغل یا روی شکم بگذارید یا اینکه آن را در معرض باد گرم قرار دهید.

۲٫ناحیه را مالش ندهید .پس از گرم کردن ممکن است ناحیه ی سرمازده قرمز رنگ و دچار گزگز شود.

سرماگزیدگی زمانی رخ می دهدکه دما به زیر دمای یخ زدن برسد.پا،دست،گوش و بینی را گرفتار میکندزیرا این نواحی عضلات زیادی ندارند تا گرما تولید کنندو از مراکز تولید گرما در بدن نیز دور می باشند.خطرناک ترین پیامد سرماگزیدگی،گانگرن و قطع عضو می باشد.

سرماگزیدگی نیاز به در مان کمکهای اولیه ی زیر دارد:

۱٫مصدوم را از محیط سرد به یک مکان گرم ببرید.

۲٫لباس یا چیزهایی که ممکن است جریان خون را مختل کند در بیاورید.

۳٫در جستوجوی مراقبت های پزشکی باشید.

۴٫یک گاز استریل و خشک بین پنجه های پا و انگشتان دست بگذارید.تارطوبت را به خود جذب کند ونگذارد آنها به هم بچسبند.

۵٫کمی ناحیه را بالا بگیرید تا درد و تورم کاهش یابد.

اگر مصدوم دور از دسترس و در یک منطقه ی غیر مسکونی مانند بیابان است و بیتر از یک ساعت از مرکز درمانی فاصله دارد و شما هم آب گرم در دسترس دارید از روش گرم و مرطوب کردن زیر استفاده کنید:

۱٫ناحیه ی سرماگزیده را در آب گرم (۳۹تا۴۰درجه سیلسیوس)قراردهید.اگر دماسنج ندارید مقداری آب را روی قسمت داخلی بازوی خود بریزیدیا آرنج خود را درآن فرو کنید تا مطمئن شوید به اندازه ی کافی گرم است و داغ نیست.دمای آب را با اضافه کردن آب گرم به آن ثابت نگه دارید.گرم کردن معمولا ۲۰تا۴۰دقیقه طول می کشد تا زمانی که بافت ها نرم شوند.برای آسیب های صورت یا گوش ،یک پارچه ی گرم و مرطوب روی آن بگذارید،و آن را مرتب عوض کنید.

۲٫پس از آنکه یخ ناحیه،آب شد :

-مصدوم را به عنوان یک مورد(بستری)درمان کنید-ممکن است پس از گرم کردن نتواند از پاها استفاده کند.

-ناحیه را از تماس با لباس یا بستر حفظ کنید.

-بین پنجه های پا و انگشتان دست یک گاز خشک و استریل بگذارید تا رطوبت را جذب کند ونگذارد آنها به هم بچسبد.