مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی در جمع پرستاران مرکز اورژانس فارس به مناسبت روز پرستار


محبوبه ظریف کارفرد مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی از مرکز اورژانس ۱۱۵ فارس بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس خانم ظریف کارفرد در نشستی با رئیس مرکز و مدیران ستادی مرکز چالشهای موجود در حوزه پرستاری را بررسی و راهکارهایی ارائه داد.

مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مرکز ارتباطات شیراز حضور یافته و از نزدیک با پرسنل دیدار کردند.

ظریف کارفرد ضمن ابراز خشنودی از وضعیت پرستاران اورژانس ۱۱۵ گفت: پرستاری در مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است و این سختی بر هیچ کس پوشیده نیست و همیشه چالشهای این حوزه در اولویت ما بوده به نحوی که اورژانس ۱۱۵ که خط مقدم درمان و حوادث است بتواند رسالت خود را به بهترین شکل ممکن به انجام رساند.