هولتر فشار خون چیست؟


دستگاه فشارخون دیجیتال می باشد که معمولا ۲۴ ساعت همراه بیمار بوده و به صورت خودکار به فواصل منظم فشارخون را چک می کند.میانگین دقیقی از فشار خون در خواب و بیداری می دهد.

سه کار برد اساسی دارد:

*تشخیص موارد نهفته فشار خون که فرد در مطب فشار نرمال دارد ولی در منزل حملات افزایش فشار خون دارد.

*تشخیص موارد فشارخون روپوش سفید که فرد در منزل فشار کنترل شده و در کلینیک یا حضور پزشک ،فشارش بالا می رود.

*بررسی پاسخ به درمان که معمولا بعد از شروع درمان،هولتر انجام می شود تا کفایت دارو ارزیابی شود.

ملاک در ارزیابی فشارخون هولتر است نه یک بار اندازگیری مطبی. پس اگر مبتلا به فشارخون هستید از متخصص قلب خود انجام تست هولتر فشار خون را درخواست کنید.