بازدید رئیس سازمان اورژانس کشور از ساختمان جدید سازمان اورژانس فارس


عصر امروز دکتر پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور با همراهی معاون توسعه و سرپرست معاونت درمان از ساختمان جدید سازمان اورژانس فارس بازدید کردند.

در این بازدید دکتر مهرداد شریفی معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه گفت: حساسیت کار اورژانس و نوع خدمتی که اورژانس به مردم ارائه می دهد باعث شد که چنین سازه ایی در اختیار سازمان اورژانس قرار داده شود تا ستاد فرماندهی اورژانس بتوانند در محیطی آرام، ایمن و مطمئن بهترین خدمات را به مردم شریف فارس ارائه نمایند

شریفی در ادامه گفت: کمبود شدید فضای کنونی سازمان اورژانس فارس مانع از آموزش کمک های اولیه و آموزش های تخصصی اورژانس به شکل مطلوب و گسترده شده است که فضای آموزشی موجود این ساختمان می تواند نیاز نیروهای عملیاتی و مردمی را در قطب جنوب کشور کاملا برطرف کند.

 

رئیس سازمان اورژانس کشور ضمن تشکر از رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی شیراز بخاطر توجه ویژه شان به اورژانس فارس گفت: وجود فضاهای موجود در ساختمان جدید اورژانس فارس و پتانسیل های موجود در این سازمان می تواند این مرکز را تبدیل به یک قطب آموزشی برای تربیت مربی و آموزش های عمومی کند.

در انتهای این مراسم دکتر کولیوند از مسئول و تیم نقلیه اورژانس فارس بخاطر اقدامات انجام شده در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تقدیر کرد.