خطر بروز ایست قلبی را جدی بگیریم…


ایست قلبی یعنی توقف ناگهانی کارکرد و عملکرد قلب که ممکن است با درمان و مداخله ی فوری برگشت پذیر باشد ولی در غیر این صورت موجب مرگ یا آسیب دایمی به مغز می شود.

علایم:

ممکن است قبل از بروز مرگ ناگهانی قلبی با در قلبی،تنگی نفس،طپش قلب،خستگی زود رس و …از مدت ها قبل همراه باشد ولی متوجه اش نشوید یا آن را نادیده بگیرید.

شروع ایست قلبی ممکن است با یک حمله ی ناگهانی قلبی،تنگی نفس،شروع ناگهانی طپش قلب یا گیجی همراه باشد،با این حال در بسیاری از بیماران شروع ایست قلبی ناگهانی بوده و بدون علایم هشدار دهنده است و منجر به از بین رفتن کامل هوشیاری فرد می شود.قلب بعد از بی نظمی هایی دچار ایست کامل می شود و بعد از چند دقیقه مغز و سایر اندام های حیاتی از کار می افتد.

در چنین حالتی بیمار بیهوش است،نبض لمس نمی شود ،تنفس نیز معمولا متوقف می شود،پوست به رنگ آبی یا سفید در می آید.

تنها راه کمک به همچین فردی تماس سریع با شماره ی اورژانس ۱۱۵ و کمک به احیای قلبی فرد تا زمان رسیدن اورژانس است.