افت قند خون در دیابتی ها


اورژانسی ترین حالت در بیماری دیابت  افت قند خون می باشد که با علایمی همچون کاهش سطح هوشیاری،تشنج،هذیان،عرق کردن ،ضعف و بی حالی و … خود را نشان می دهد.

در این موقعیت اگر دستگاه چک قندخون در دسترس می باشدقند خون را چک کنید. و اگر بیمار هوشیار است و قادر به بلع یک قاشق آب ساده است سریعا مقدار زیادی آب قند غلیظ به وی بنوشانید و با شماره ی اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید.ولی اگر هوشیار نیست و یا قدرت بلع ندارد سریعا فقط با شماره اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته تا درمان وریدی شروع شود.

به یاد داشته باشید به پهلو خواباندن و باز نگه داشتن  راه هوایی با بالا دادن سر بیمار و حمایت از وی تا رسیدن اورژانس کمک رسان می باشد.