قدم های اولیه در برخورد با سکته ی مغزی


علایم سکته ی مغزی را به خاطر بسپارید: عدم تقارن در صورت// بی حسی یک طرفه ی بدن//اشکال در تکلم .

در صورت مشاهده ی علایم بالا در بیمار اقدامات زیر را انجام دهید:

۱- به اورژانس ۱۱۵ زنگ بزنید.

۲ – بیمار را به یک طرف بخوابانید تا در صورت استفراغ آسپیره نکند.

۳ – با آرامش با بیمار حرف بزنید.

۴ – اگر بیمار نفس نمی کشد ماساژقلبی را شروع کنید تا اورژانس در محل حاضر شود.

۵ – چیزی به بیمار ندهید که بخورد.

۶ – بیمار را گرم نگه دارید.

۷ – از حرکت دادن بیمار بپرهیزید.