موارد ایمنی در مسمومیت با گاز مونوکسید کربن


مسمومیت با مونوکسید کربن می تواند طیف وسیعی از علایم را شامل شود که در بیماری های مختلفی دیده می شود.بسیاری از این علایم شبیه سرماخوردگی است و اکثر افراد فکر می کنند به دلیل سردی هوا دچار سرماخوردگی شده اند و سعی در خوابیدن می کنند،سایر علایم به صورت سردرد،ضعف جسمانی،سرگیجه و بی قراری،تهوع و استفراغ،خمیازه کشیدن بیش از حد،کاهش دید ،حالت خواب آلودگی شدید،کسلی،خستگی و کاهش قدرت عضلانی می باشد.

چنانچه افراد در این مرحله متوجه چنین علایمی شدند، با خارج شدن از فضای آلوده می توانند از پیشرفت مسمومیت جلوگیری کنندو حتما با پوشاندن افراد مانع لرز شان شده تا وضعیت بیمار رو به بهبودی برود.

سعی کنید از بخواب رفتن بیمار جلوگیری کنید و اگر بیمار دچارکاهش هوشیاری شده ،بعد از خارج کردن از محیط بسته به یک محیط باز،بیمار به یک سمت خوابیده تا در صورت استفراغ،منجر به خفگی نشود.

فراموش نکنید که هر وسیله ی سوختنی تولید گاز مونوکسید کربن میکند و باید دودکش مخصوص خود را برای خروج گاز سمی که قاتل نامرئی نام گرفته است ،داشته باشد.