نکاتی در مورد روش صحیح چک قندخون با دستگاه گلوکومتر


  • قبل از تست ، دست ها را خوب بشویید.
  • تاریخ مصرف نوار قندخون را چک کنید.
  • انگشت را برای جمع شدن خون فشار ندهید،زیرا این کار قندخون را تغییر می دهد.
  • انگشت خود را به مدت دو دقیقه آویزان نگه دارید تا خون به آرامی در آن جمع شود و از فشار دادن آن بپرهیزید.
  • بر خلاف تصور نباید از وسط انگشت خون گرفت،بلکه سوزن را باید به کناره های آن وارد کنید.
  • قند خون را در ساعت های مختلف روز چک کنید.
  • به عنوان مثال:صبح ناشتا،قبل از ناهار،قبل از شام و دو ساعت بعد از هر وعده های غذایی و نیز قبل ازخوابیدن و در ساعت سه بامداد قند خون را چک کنیدو به صورت چرخشی زمان چک قند در روز های مختلف را تغییر دهید.