برگزاري كارگاه پيشرفته احياء قلبي – ريوي در اورژانس فيروزآباد


به گزارش روابط عمومي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان فارس ، مسئول اورژانس فيروزآباد از برگزاري كارگاه آموزشي پيشرفته احياء قلبي – ريوي براي كاركنان اورژانس ١١٥  شهرستانهاي فيروزآباد و قيروكارزين و فراشبند ، در اين شهرستان خبر داد .

مسئول اورژانس فيروزآباد ادامه داد : در اين كارگاه دو روزه كه با تدريس جناب آقاي ” جهانپور وزيري ” ، مدرس خوب و نمونه استان  برگزار گرديد كاركنان اورژانس اين سه شهرستان در دو گروه ٤٠ نفره و در دو روز پي در پي بصورت جداگانه مباحث ” احياء پيشرفته قلبي – ريوي ” را فرا گرفتند .

مهدي علي ياري با تاكيد بر اين كه فراگيري و بروزرساني اين مطالب تاثير بسزايي در نجات جان حادثه ديدگان دارد ، گفت  : تدابيري بكار گرفته شد تا كاركنان بتوانند  در دو گروه و در دو روز مختلف  در اين كارگاه آموزشي شركت كنند و خللي نيز در امر امداد رساني به مردم توسط پرسنل زحمتكش اورژانس ١١٥ پيش نيايد .

مهدي علي ياري خاطر نشان كرد : در پايان اين كارگاه آموزشي يك مسابقه طناب زني نيز بين كاركنان اورژانس برگزار شد و هدايايي نيز به رسم يادبود  به گروه برتر اهدا شد .