نوزاد دختر در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ شهرستان نی ریز به زندگی سلام کرد.


مسوول اورژانس ۱۱۵ شهرستان نی ریز از تولد نوزاد دختر در آمبولانس پایگاه رودخور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس، ” محمدحسین کچویی” گفت : ساعت ۲:۵۹بامداد پنجشنبه هفتم آذر ماه تماسی مبنی بر درد زایمان خانم باردار در درمانگاه ریزاب به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ شهرستان نی ریز اعلام شد.

کچویی ادامه داد: بعد از رسیدن آمبولانس به درمانگاه با خانم باردار با درد زایمان مواجه شدند که با همکاری مامای درمانگاه وی را به سمت نی ریز انتقال دادند.

وی افزود: مادر در بین راه به کمک ماما و نیروهای اورژانس زایمان کرد و پس از اقدامات درمانی تکمیلی مادر و نوزاد دخترش با وضعیت عمومی مساعد به زایشگاه بیمارستان شهدای نی ریز منتقل شدند.

نوزاد توسط دستان پر مهر ماما خانم موسوی و تکنسین های اورژانس آقایان مسلم الهی و حجت جعفری متولد شد.