مکمل ها را چه زمانی مصرف کنید:


*قرص آهن: یک ساعت پیش از صبحانه و یا دوساعت بعد از هر وعده ی غذایی .اگر دل درد میگیرید می توانید همراه غذا مصرف کنید. همراه شیر،فیبر ها و قرص کلسیم مصرف نکنید.

*قرص کلسیم: همراه غذا . روزانه ۸-۱۰ لیوان آب بنوشید تا دچار یبوست نشوید.

*زینک: با معده ی خالی.

*امگا۳: بعد از هر وعده ی غذایی.

*اسید فولیک: نیم ساعت قبل یا بعد از غذا.

*ویتامین c: قبل از خواب. تا دوساعت بعد از ویتامین c ، آهن و اسید فولیک از نوشیدن چای و قهوه بپرهیزید.