#غش کردن#


هر آن ممکنه برای ما هم اتفاق بیفتد ،تو خیابون،سرکار، بین همسایه ها،شب باشه ،روز باشه یک نفر ممکنه جلو ما از هوش بره و بیفته روی زمین و یا به اصطلاح غش کنه….

در صورتی که چک کردیم و نفس میکشه ،حالا چه اقدامی را باید انجام دهیم؟ یا علت به وجو آمدن  غش چیست؟

در شرایط مختلف مثل شوک هیجانی، خستگی مفرط،ایستادن طولانی،گرما،برخواستن ناگهانی از حالت خوابیده به نشسته یا ایستاده، سوء تغذیه،کم خونی، فقدان هوای تازه و غیره ممکن است دچار غش شویم.

حالا چه اقدامی را بایدبراش انجام بدیم:

*فرد را به پشت بخوابانید و پاهای او را به میزان ۲۰تا ۳۰ سانتی متر (یک وجب) بالاتر از سطح بدنش قرار دهید ،اگر احتمال آسیب نخاعی را می دهید پاها را بلند نکنید.

*اگر مصدوم شروع به استفراغ کرد او را به پهلو بخوابانید تا راه تنفس اش باز بماند.

*لباس هاس تنگ و کمربند او را شل کنید و برای جلوگیری از اتلاف گرمای بدنش از یک پوشش گرم استفاده کنید.

*پارچه ای را به آب خنک آغشته و با آن پیشانی و صورت فرد را مرطوب کنید.آب را روی صورت بیمار نپاشید و از مواد بودار و سیلی زدن به صورت مصدوم به منظور به هوش آمدن وی بپرهیزید.

***هوای تازه اغلب به بهبود مصدوم کمک می کند.***

*تا قبل از بهبودی کامل اجازه ی نوشیدن به مصدوم ندهید.

*در تمام مراحل به مصدوم آرامش روانی بدهید.