دانستنی هایی درباره ی تنگی دریچه ی میترال


تنگی میترال عبارت از ایجاد یک انسداد در جریان خون از دهلیز چپ به طرف بطن چپ است ،این اختلال  اغلب ناشی از آندوکاردیت روماتیسمی است که طی آن لت های دریچه ی میترال و طناب وتری به صورت پیش رونده ضخیم می شود. در نهایت،سوراخ دریچه میترال تنگ شده و جریان خون به داخل بطن به طور پیش رونده مسدود می گردد.

تظاهرات بالینی ، اغلب به صورت تنگی نفس هنگام فعالیت، به دلیل کاهش برون ده قلبی،خستگی پیش رونده و کاهش تحمل فعالیت ،معمولا این بیماران  سرفه خشک یا ویزینگ،خلط خونی(هموپتزی) ، تپش قلب،ارتوپنه، تنگی نفس حمله ای شبانه و عفونت های تنفسی را تجربه می کنند.

برای درمان این بیماران از داروهای ضد انعقاد به منظور کاهش خطر ترومبوز و نیاز به درمان آنژین ممکن است داشته باشند.اجتناب از فعالیت های شدید، ورزش های رقابتی و حاملگی.