برق گرفتگی درحین کار جان کارگر تیرچه بلوکی را گرفت


به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس فارس و به نقل ازمسئول اورژانس شهرستان لامرد ،حادثه برق گرفتگی درحین کارجان کارگر تیرچه بلوکی راگرفت.

محمدفرهمندگفت:این حادثه درساعت ۹:۲۰ روزپنج شنبه نوزدهم دی ماه درمحدوده یک کارگاه تیرچه بلوکی روی دادکه پس از اعلام این حادثه نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

فرهمندافزود فردحادثه دیده دراثربرق گرفتگی دچار ایست قلبی تنفسی شده بود که علی رغم تلاش عوامل اورژانس ۱۱۵ وانتقال به بیمارستان، متاسفانه فردحادثه دیده جان خود را ازدست داد.