E.O.C


مرکز هدایت عملیات فوریت دانشگاه(EOC)

مکانی است که در آن کلیه ارکان دانشگاه بر اساس سامانه فرماندهی حادثه (ICS) با در نظر گرفتن وسعت حوادث یا بلایا، گرد یکدیگر آمده تا با استفاده از کلیه منابع و استعدادهای موجود، نسبت به اقدام شایسته در زمان بروز حوادث مبادرت ورزند.

بنابراین یک مرکز (EOC) توانمند جایی است که بتواند کلیه استعدادهای خود را در دسترس داشته باشد تا با استفاده یا تغییر در منابع دردسترس بتواند در کاهش یا حذف معضلات و مشکلات موثر واقع شود

فعالیتهای اینمرکز به سه بخش زیر تقسیم می شود:

الف) پیش از وقوع حادثه: تهیه بانک اطلاعات، اجرای مانور، برگزاری دوره های آموزشی، مستند سازی فعالیتها و تشکیل جلسات درون و برون سازمانی به منظور تعامل و همکاری

ب)هنگام وقوع حادثه: مدیریت بحران بر اساس پروتکل و شرح وظایف، اعزام فراخوان و آماده باش نیروها بر اساس چارت ICS،اطلاع رسانی به متولیان ستاد حوادث درون و برون سازمانی، بکارگیری تجهیزات و نیروهای مناسب، ارتباط فعال با EOC کشور و ثبت دقیق گزارش اقدامات

ج)پس از حادثه:بازنگری و تدوین تجربیات

تاریخچه EOC دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) از سال ۱۳۸۱ راه اندازی گردید که یک سری اقداماتی شامل فراهم کردن فضا و امکانات تجهیزات صوتی-تصویری-ارتباطی و همچنین انباری از وسایل مورد نیاز در مواقع بحران بوده است. همچنین تعیین کشیک ۲۴ ساعته برای اعضا EOC به عنوان کارشناس که پیگیری حوادث در۲۴ ساعت شبانه روز توسط آنها انجام پذیرد، جزء اقداماتی بوده که از ابتدا برای EOC در نظر گرفته شده بوده است. کلیه فعالیتهایی در ابتدا جهت منسجم کردن بانک اطلاعاتی EOC  صورت گرفته بوده است که شامل اطلاعات اعضا ستاد حوادث دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستانها و اورژانسهای استان و در کل شبکه بهداشت درمانی بوده است.

از ابتدای راه اندازی EOC برگزاری جلسات به صورت روتین مانند اغاز گردیده که پیگیری اقدامات جهت بهبود فعالیت EOC در دستور کار این جلسات بوده است.

به مرور زمان یکسری از فعالیتهایی نظیر contingency plan برای حوادث از قبیل سیل، زلزله و الودگی هوا انجام گردید که در ضمن تهیه این طرح ها، اجرای مانورهای دور میزی و عملیاتی نیز جهت بهبود عملکرد EOC صورت پذیرفت.

نمونه ارتباط EOC در دانشگاه علوم پزشکی

شبکه بهداشت و درمان

 

EOC
مرکز پایش مراقبتهای درمانی
استانهای معین(قطب)
Eoc وزارت بهداشت
فرمانده حادثه
دفتر کاهش خطر و بلایای معاونت بهداشتی
اطلاع رسنی به سایر ارگانها
پایگاههای اورژانس
بیمارستانها
ستاد حوادث و بلایای معاونت دارو
ستاد حوادث و بلایای معاونت دارو

وظایف EOC:

 • مدیریت و ارسال اطلاعات حوادث ویژه طبق چک لیست(چک لیست حادثه ویژه) و کاهش مرگ میر ناشی از تصادفات
 • ارتقا کیفی سیستم نظارتی بر عملکرد سیستم اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی
 • افزایش میزان مشارکت و تعامل بین بخشی به خصوص در زمان بروز حوادث
 • ایجاد هماهنگی جهت اعزام تیم های اضطراری در زمان ضرورت
 • ایجاد بانک جامع اطلاعات آماری از حوادث و سوانح
 • تهیه و تدوین سناریو مانورهای مختلف
 • اجرای مانور و نظارت به هماهنگی و برگزاری مانور
 • برقراری سیستم هشدار سریع
 • ایجاد سیستم ارتباطی مناسب بین رده های فرماندهی، تیم های عملیاتی و سایر واحد ها و تهیه چارت ICS دانشگاه
 • استفاده کاربردی و مناسب از اطلاعات موجود در ستاد
 • تهیه پروتکل های هدایت عملیات بحران بسته به نوع حادثه
 • تشکیل جلسات و تعامل با ارگانهای برون سازمانی (هلال احمر، سپاه، نیروی انتظانی، بسیج، آتش نشانی و..)
 • دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و تشکیل جلسات حوادث غیر مترقبه و ارسال صورت جلسات به اعضاء کارگروه
 • دبیرخانه کارگروه پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی تشکیل جلسات حوادث غیر مترقبه و ارسال صورت جلسات به اعضاء کارگروه
 • برگزاری کارگاه های مدیریت حوادث و بلایا با همکاری مرکز مدیریت حوادث کشور
 • پوشش های امدادی در ایام خاص سال(زمستان-تابستان-نوروز-مراسم ارتحال، اربعین، نوروز و…)