امور پایگاههای اورژانس


مسئول اورژانس ۱۱۵ شیراز : محمدرضا رستگار

واحد امور پايگاهها

واحد امور پايگاهها زير مجموعه اي از مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان فارس مي باشد كه کلیه امور مربوط پایگاههای استان زیر نظر این واحد اداره می شود و وظيفه برنامه ريزي پايگاههاي استان ، پيگيري و رفع مشكلات رفاهي ، تجهيزات پزشكي و ساير مسايل مربوط به پرسنل از قبيل محاسبه ساعت کارکرد ، مرخصي ، اطلاع رساني و همچنين ارسال وسايل مصرفي و رفاهي و پزشكي ( تجهيز پايگاه ) ، نظارت بر بهداشت و نظم اداري پايگاهها ، فراخوان نيرو در حوادث غير مترقبه و استقرارها به مناسبت مراسمهای مختلف را بر عهده دارد .

این واحد زیر نظر معاون فنی اورژانس انجام وظیفه می نماید .

امور پايگاهها به دو قسمت شيراز و شهرستانها تقسيم مي شوند كه تقريبا” به صورت مستقل اداره مي شوند

* اداره پايگاههاي شيراز

در کلیه پایگاهها يكي از نيروها به عنوان مسئول پايگاه بر امورات آن نظارت دارد و مسئول حفظ اموال پايگاه و اجراي قوانين و مصوبات اداره آنجا مي باشد .به دليل پراكندگي پايگاه ها قوانين و مقررات ويژه اي براي اداره امورتصويب و با هماهنگي مسئول پايگاه و مسئول مناطق شيراز اجرا مي شوداهم اين موارد به شرح زير مي باشد :

الف : برنامه ريزي

مسئولين محترم پايگاهها پایان هر ماه برنامه ماه آينده پايگاه خود را تنظيم و به دفتر امور پايگاهها ارسال مي كنند و نقص برنامه پايگاه از قبيل مرخصيهاي جايگزين نشده يا شيفتهاي خالي را مشخص مي كنند . پرسنل باید تا سه شنبه هر هفته درخواست اضافه کاری یا مرخصی را به مسئول برنامه ریزی اطلاع دهند مسئول محترم برنامه ريزي ضمن بررسي برنامه پايگاهها و درخواست اضافه كاريها تا پنج شنبه هر هفته، برنامه هفته آينده پايگاهها را به صورت تايپ شده به مسئول واحد ارايه مي كند .

ب : تجهيز پايگاه

ليست تمام وسايل موجود در پايگاه در قالب شناسنامه تجهيزات اموالی ، غیر اموالی و كمد دارويي به مسئول محترم پايگاه تحويل شده است . مسئول پايگاه موظف است ضمن نظارت بر تكميل فرم مصرف در پايان ماه ليست كامل وسايل مصرفي همراه با بقیه فرمهای ماهیانه را به دفتر امور پايگاهها ارسال كند و مسئول اجرایی مقادیر مصرف شده را در فایل مربوطه در کامپیوتر ثبت و کلیه وسایل درخواستی را نیز در پایگاهها توزیع کرده . در مورد کپسول اکسیژن که در اول هر هفته (شنبه) پرسنل پایگاهها تعداد کپسولهای خالی را به سوپروایزر محترم اطلاع و کپسولهای خالی را نیز در جعبه های مربوطه در پایگاهها قرار داده که این کپسولها توسط راننده های محترم مرکز طبق برنامه طی دو روز متوالی جمع آوری و کپسول پر شده پایگاه را تحویل می دهند . کپسولهای خالی نیز هر هفته توسط نماینده شرکت مربوطه که طرف قرارداد این مرکز جهت پر کردن کپسولها می باشد از مرکز جمع آوری و پس از پر شدن مجددا تحویل مرکز می گردد .

ج : اطلاع رساني

اطلاع رسانی پایگاهها به دو صورت انجام مي شود : اطلاعيه هايي كه اعتبارآنها كمتر از ۱۰ روز است توسط راننده هاي مركز به صورت ضرب الاجل در طي ۲ تا ۳ روز توزيع مي شوندوبا وسيله ارسال SMS به مسئول پايگاه اطلاع رساني مي شود و ايشان وظيفه اطلاع به نيروها را بر عهده دارند .

توزيع جزوات آموزشي و اطلاعيه هاي با اعتبار بيش از ده روز با واحد امور پايگاهها مي باشد . اين اطلاعيه ها در پوشه پايگاهها قرار مي گيرد و در طي بازرسي و سركشي به پايگاهها تحويل مي شود . ( حداكثر ظرف ۱۰ روز ) .

د : فراخوان نيرو در حوادث غير مترقبه

جهت فراخوان نیرو سیستم آبشاری تعبیه شده است تا از این طریق کمتر از ۲۰ دقیقه به نیروها اطلاع رسانی شود از این سیستم در چندین حادثه استفاده شده که جوابگو بوده است مانند حادثه حسینیه سید الشهدا شیراز ( اردیبهشت ۱۳۸۷ ) . در این سیستم از دو روش استفاده شده است :

۱- ارسال پیامک : طبق سیستم آبشاری پیامک مورد نظر توسط مسئول امور پایگاهها به مسئولین پایگاهها ارسال می گردد و توسط کارشناسان اول و دوم به پرسنل مورد نظر ارسال می گردد و مسئولین پایگاهها و پرسنل نیز پیامک مورد نظر را به بقیه دوستان و پرسنل ارسال می کنند .

۲- تماس تلفنی : ممکن است پیامک را کلیه پرسنل دریافت نکنند در این صورت کارشناسان اول و دوم و سوم هر کدام به وسیله تلفن اطلاع رسانی می کنند .

ه : جمع آوری فرمهای ۲۳-۱۰

در ابتدای هر ماه به همراه فرمهای ماهیانه ، فرم مشخصات بیمار نیز به مسئول پایگاه تحویل می گردد و پرسنل پایگاه بعد از انجام هر ماموریت قسمتهای مربوطه در فرم مذکور را پر نموده و در پایان ماه به همراه فرمهای ۲۳-۱۰ در قالب زونکن به مسئول اجرایی تحویل می گردد که در نهایت در بخش بایگانی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان بایگانی می گردد .