مسئول واحد بهبود کیفیت مرکز اورژانس ۱۱۵ فارس : دکتر محمد آفرید

 

واحد بهبود کیفیت

زمانی که صحبت از “مدیریت کیفیت فراگیر”، “بهبود مستمر کیفیت” یا هر نامی که به حرکت های کیفیتی نسبت داده می شود به میان می آید، منظور اصلی رفع نیازها و برآورده ساختن انتظارات افرادی است که از خدمات یک سازمان بهره برداری می کنند. در همه صنایع از جمله مراقبت های سلامتی تلاش می شود تا هم هزینه های سازمانی کاهش داده شود و هم کیفیت اقدامات بهبود یابند.

يكي از ابتكارات مركز اورژانس استان فارس، ایجاد واحد كنترل كيفيت است كه در راستاي بهبود مستمر كيفيت ارائه خدمات فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني راه اندازی گردیده است.

واحد کنترل و کیفیت اورژانس فارس به دنبال آن است که با استفاده بهینه از توان فنی و نیروی انسانی توانمند و با بهره گیری فرصت های موجود در جهت اعتلای هرچه بیشتر فعایتهای مرتبط با کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی گام بر دارد.

از این رو می کوشد که با

  • شناسایی و به کارگیری تکنولوژی های نوین و تلاش برای دستیابی به روش های جدید ارائه خدمات فوریتهای پزشکی با توجه به روند ماموریت های اورژانس ۱۱۵
  • شناسایی و رفع مشکلات فرآیندی و عوامل موثر بر کاهش بهره وری و بروز خطا
  • بهینه سازی فرآیندهای موجود با هدف افزایش بهروری، رضایت شغلی و کاهش خطا
  • تغییر در فرآیند ارائه خدمات با رویکرد افزایش کیفیت در چارچورب مدل های تعالی سازمانی
  • بهینه سازی مصرف منابع در فرآیند های جاری سازمان
  • ارائه خدمات مشاوره ای به منظور حل مشکلات فرآیندی سازمان

گامی موثر در جهت اصلاح ساز و کارهای فعالیتهای موثر بر کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی بردارد.