فن آوری و اطلاعات


واحد فناوري اطلاعات

پيشرفت سريع تكنولوژي ، بويژه فن آوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ، روز به روز چشم اندازها و افق هاي روشن تري را جهت تسخير قلل علمي ، فني و صنعتي و حل مشكلات ومسائل بشر ارائه مي كند و تك تك افراد و آحاد جامعه را به تلاش مضاعف در كسب مهارتهاي كامپيوتري و كاربرد آنها در ساير علوم ملزم مي سازد . فن آوري اطلاعات، Information technology‌ اصطلاحي عمومي است كه با استفاده از كامپيوتر در جهت ايجاد و نگهداري داده ها و ارائه به موقع اطلاعات گفته مي شود . IT تمامي جوانب مديريت و پردازش اطلاعات را در بر مي گيرد . كامپيوترها در مديريت اطلاعات نقش مهمي ايفا مي كنند . بعضي از كارشناسان ، IT را مجموعه اي از ارتباطات ، مخابرات و اينترنت مي دانند و بعضي ديگر IT را مجموعه اي از تجهيزات الكترونيكي و رايانه اي مي دانند كه به ذخيره و انتقال هرگونه اطلاعات مي پردازد .

وظايف عمومي

تهيه و به روز نگاه داشتنن ،شناسنامه تجهيزات رايانه اي ، تجهيزات شبكه و تجهيزات مركز تلفن و شناسنامه نرم افزارهاي موجود ،به منظور ساماندهي اطلاعات تجهيزات موجوددر واحدها

ارسال گزارش فعاليت هاي انجام شده به مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات

انجام مراحل كارشناسي فني خريد و تاييد فاكتورهاي خريد در محدوده سقف مجاز در بخشنامه هاي ارسال شده از طرف مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه ( معاملات كوچك ) و خريد طبق ليست تجهيزات مجاز كه در سايت سخت افزار موجود مي باشد .

حضور مستمر در جلسات هماهنگي و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مديريت فناوری اطلاعات
اعلام نيازهاي آموزشي به مديريت و ارتقا سطح علمي و عملي با گرفتن آموزشهاي لازم و…

بازديد از سايتهاي خبريICT جهت به روز نگهداشتن اطلاعات فني و اطلاع از تكنولوژيهاي جديد جهاني