ارتباط با ما


از طریق درگاه های زیر می توانید از آخرین اخبار اورژانس ۱۱۵ فارس مطلع شوید

همیشه در کنار شما خواهیم بود

We are always on your side

fars115@

metroui-other-mail-icon

shiraz115@sums.ac.ir

tel

۰۷۱-۳۶۲۸۸۰۸۰ / ۰۷۱-۳۶۲۶۸۳۷۰

print1600

۰۷۱-۳۶۲۶۸۳۷۰